Son Kelimeler

Aşık Paşa Kimdir, Aşık Paşa Hayatı

Sponsorlu Bağlantılar

Aşık Paşa Biyografisi «TIKLA»

şair Türbesindeki kitabeye göre, 1271 yılında doğmuş, 1373’te ölmüştür. Asıl adı Ali’dir. Eşinin adı Hacı Hatun olduğu, Elvan, Selman (Süleyman), Hasan Can, Kızılca adlarında oğulları, Melek adında kızı olduğu belgelerden anlaşılmaktadır. Aşık Paşa’nın babası Muhlis Paşa hakkında geniş bilgi yoktur. Selçuklu isyanı sırasında 6 ay kadar Konya tahtında oturduğu yazılmaktadır. Muhlis Paşa’nın Eskişehir’e giderek Ertuğrul Gazi ile görüştüğü, büyük iltifat gördüğü, bu görüşmede Osman Beyin’de bulunduğu, torunu Ahmet Aşık’ı Aşık Paşazade Tarihi adlı kitabında yazılıdır. Osman Bey’in kaynatası Şeyh Edebali, Kırşehir ahilerinin büyüklerindendir. . Aşık Paşa’nın Orhan Gazi devrinin büyüklerinden olduğu, Ahmet Aşık’ın şu mısralarından anlaşılmaktadır. Ne geyse yakışır Orhan Gazi, Aşıkpaşa zamanında idi gazi. Aşık Paşa, Süieyman Türkmani gibi devrin zahiri ve batınî ilminde olgunluğa ermiş bir kişiden feyz ve ışık alarak yetişti. Latifi’nin dediği gibi; “O kibar meşayihin zenginledindendi. Şahane itibar ve değeri, padişahane kudret ve gücü vardı.” Aşık Paşa’nın yaşadığı devirde Fars dili, ilim ve şairler arasında çok yaygın olarak kullanılmakta iken, Garipname isimli eserini Türkçe olarak yazmış, Türk ve Tacik dillerini gaflet uykusundan uyandırmak için şu süri yazmıştır: Türk diline kimse bakmaz idi, Türklere her giz gönül akmaz idi. Türk dahi bilmez idi el dilleri, İnce yolu ol ulu menzilleri. Türk dilinde yeni manalar bulalar, Türk, Tacik cümle yoldaş olalar, Yol içinde birbirini yermiye Dile bakıp manayi her görmiye. Aşık Paşâ’nın Garipname isimli eseri 12.000 beyittir. Türkçe yazılmıştır. Aşık Paşa 3 Kasım 1333’de vefat etmiştir. Türbesi şehre hakim bir tepedir. HAKKINDA YAZILANLAR Aşık Paşa, Türk dilinin gelişmesi ve yayılmasında büyük hizmetleri bulunan, bu uğurda ölümsüz eserler yazan ilk Türkçeci şairlerimizdendir.1272 yılında Kırşehirde doğan Âşık Paşa, tanınmış mutasavvıf Baba İlyasın torunudur. Baba İlyas, XIII. yüzyılın başlarında, birçok Türk bilgini gibi, Orta Asyadaki Horasan Türk bölgesinden Anadoluya göçmüş, Kırşehir ve çevresindeki Türkmen oymaklarının şeyhi olmuş, onlarla birlikte Selçuklu Sultanı II. Keyhüsreve karşı yapılan Babaî ayaklanmasına katılmıştır. Oğlu Muhlis Paşa, Osman Gazinin güvendiği ve saydığı adamları arasındadır. Kırşehirde yerleşen Muhlis Paşanın üç oğlundan en büyüğü Alâeddin Alidir. Bu yüzden Alâeddin Ali, baş ağa, yani en büyük kardeş olarak tanınmıştır. Baş Ağa adı zamanla Beşe, sonra da Paşa olarak söylenmiş, şiirlerinde (Âşık) mahlasım kullandığı için de, asıl adı unutularak (Aşık Paşa) adı, her tarafta ün yapmıştır. Âşık Paşa, din ve tasavvuf bilgilerini Kırşehirli Şeyh Süleymandan öğrenmişti. Osmanlı Devletinin kuruluş yıllarında babası ile birlikte Osman Gazinin yanında hizmet görmüştü. Sultan Orhanın Osmanlı Beyliğinin başına geçtiği yıllarda, Kırşehire gelerek baba ocağına yerleşmiştir.Âşık Paşa, Kırşehirde, Ahilik örgütünün büyük bir saygıyla bağlandığı “Mürşid”i olmuş, çevresinde toplanan Oğuz Boylarına, dostluk ve kardeşlik ilkelerini aşılamış, onlara Türkçe seslenmiş, eserlerini katıksız öz Türkçe ile yazmıştır.Âşık Paşa, çevresinde yalnız Türkçe ile konuşup, eserlerini Türkçe yazmamış, aynı zamanda, o güne dek moda olan Arapça ve Farsça’ya karşı Türk dilinin güçlü bir savunucusu olmuştur. Bilindiği gibi, Anadolu Selçuklu sultanları, özbeöz Türk oldukları, Türk Oğuz Boylarıyla Anadoluda ilk Türk Devletini kurdukları halde, İslâmiyetin etkisiyle Arapçaya, İran kültürünün etkisiyle Farsçaya resmî dil gözüyle bakmışlar, Türkçeyi savsaklar duruma gelmişlerdi. Buna karşı ilk tepki, Anadolu Oğuz Boylarından gelmiş, hatta, 1277 yılı Mayıs ayında, Karamanoğlu Mehmet Bey, Selçuklu başkenti Konyayı basarak, Türk dilinin devlet dili olduğunu duyurmuş ve bu konuda bir ferman çıkarmıştır.Bu fermandan sonra, Türkçe yazan ve söyleyen şairlerin sayısı artmış, Mevlânanın oğlu Sultan Veled, Şeyyad Hamza, Yunus Emre gibi şairlerimiz Türkçeye hakkını vermişler, vermeye devam etmişlerdir. Âşık Paşada Türkçeci bu şairler arasındadır, hatta bu konuda yüreği çok daha yanık, çok titizdir. Garibnâme adlı eserinde devrin aydınlarından, Türk diline gereken önemi vermemelerinden dolayı sitem dolu ifadelerle bahseder. Âşık Paşa, Türklük bilincine varmış, Türkçe şiirlerinde Türkün Tanrı ve yurt sevgisini, barışçı dünya görüşünü, dostluk ve kardeşliği, tasavvufî bir anlatımla dile getirmiştir. Âşık Paşanın en tanınmış eseri, 12.000 beyitlik Türkçe Garibnâme’sidir. Mesnevî biçiminde yazılan bu eser, on bölüm içinde, dinî ve tasavvufî öğütler veren bir ahlâk kitabıdır. Yıllar sonra, Mevlid sahibi Süleyman Çelebi, Garibnâmeyi görecek ve bu eserden esinlenecektir.Âşık Paşanın âruz ve hece ölçüsüyle yazılmış şiirleri, gazelleri, ilâhileri de vardır. Âşık Paşa, 3 Kasım 1333 tarihinde, Kırşehirde hayata gözlerini kapamış, ölümünden sonra, mezarı üzerine, işlemeli, süt beyaz mermerlerle kaplı bir türbe yaptırılmıştır. Bugün, Kırşehirin yüksek bir yamacında bir sanat abidesi olarak gözleri ve gönülleri doyuran Âşık Paşa Türbesini ziyaret edenler, okudukları Fâtiha ile birlikte, büyük Şaire Türk dili adına şükran duygularını da dile getirmelidirler.

Aşık Paşa Wikipedia «TIKLA»

Wikipedia ansiklopedisinde Aşık_Paşa hakkinda bilgi bulunamadi.

Aşık PaşaSözlük Yorumları «TIKLA»

    istatistik galeri kayıt ol üye girişi
    ortam eski reklamsız
    sevgilisinin baksırına sarılıp uyuyan kız4gözyaşım içime aksa dışarıya nasıl çıkartroll düşmanlarının trollük yaptığı sözlük150 yıldan beri sandık başına giden millet4bamya kereviz karnabahar üçlüsünü yiyebilen insan10hz mehdi inmiştir30kapıya bir kap su bırakmakUluslararası Antalya Üniversitesireklamkızların bir kızda baktığı ilk yer30yatırım hakkında tavsiyeler2bir kızın bir kıza abi demesi15adalet meslek elemanı2erkeklerin kızların tavsiyelerini dinlemesi8sebile ağzını dayayan hanzoüstün zeka belirtileri6çimstoneadam olayım derken ülkücü olmakseni seviyorum4chp nin her an ülkeyi satmaya hazır olması4başka biri var senle konuşmamız doğru değilhyundai i30belencoşeyda öğretmen gata da tedaviye alınsın4bir kadını kendine bağlama taktikleri15ağlarsa anam ağlar gerisi yalan ağlar6arda turan34marjinal tosbaga nın asıl amacı3lada4failimuhtar writer10üniversiteyi bırakmakbaşlıkları alt alta okumak2ali nin hz muhammed in karısına savaş açması2bik bikhyundai elantra2006 almanya dünya kupasıtatlı metalcisansar salvo2zall fıkraları2başkasına ait çürüyecek meyveyi yemek günah mı10yazar nickinden hayran olduğu ünlüyü tahmin etmek9bir ünlüye hayran olmak2sözlüğün en azgın kadın yazarı3babaogulkutsaldujkürt7atinonbensu soralosmanlı dan karikatürlergökhan töre2patates seven panda2tam anlamıyla hayvanın teki olmak5
    2 3 21 22 23 24 » if(window.sessionStorage){ var spEx = sessionStorage.getItem("sp"); var spNew = 1; if(spEx == spNew){ document.getElementById("index").scrollTop = sessionStorage.getItem("sideScrollPosition"); }else{ sessionStorage.setItem("sp", spNew); sessionStorage.setItem("sideScrollPosition", 0); } spEx = spNew = null; }
    ara


Aşık Paşa Yorumlar

Yorumla